School Inspection Report


Sl. Block NameSchool NameFile NameInspection DateInspection OfficerDownload
1 PAROOp v matiyaniscan0005.pdf25/11/2013partima kumari
2 PAROOU M V KOIRIYA KHASscan0018.pdf03/11/2013VIBHUTI KUMARI
3 PAROOU M V PHULADHscan0019.pdf03/11/2013VIBHUTI KUMARI
4 PAROOU M V VISHANPUR JIVNARAYANscan0020.pdf03/11/2013VIBHUTI KUMARI
5 PAROOP V KATARU DUBE TOLAscan0022.pdf03/11/2013VIBHUTI KUMARI
6 PAROOU M V KATARU KANYAscan0023.pdf03/11/2013VIBHUTI KUMARI
7 PAROOu m v phandascan0007.pdf01/11/2013partima kumari
8 PAROOu m v kuariscan0006.pdf01/11/2013partima kumari
9 PAROOm v sarmastpurscan0009.pdf23/10/2013partima kumari
10 PAROOp v sarmastpurscan0008.pdf23/10/2013partima kumari
11 PAROOp v kataruscan0011.pdf23/10/2013partima kumari
12 GAIGHATp v loma20.pdf23/10/2013KAMINI SRIVASHTAV
13 KURHANIp v balgadarpur purbiscan0015.pdf20/10/2013VIBHUTI KUMARI
14 PAROOM V CHHAP PARUscan0017.pdf19/10/2013VIBHUTI KUMARI
15 MINAPURP V RANIKHAIRAscan0008.pdf14/10/2013USHA KUMARI
16 MINAPURR P V GOSAI BANUAscan0009.pdf14/10/2013USHA KUMARI
17 MOTIPURM V MORSOTIscan0181.pdf13/10/2013JAY PRAKASH SHARMA
18 KURHANIP V MOHANPUR MUSHARscan0085.pdf10/10/2013Dr. RAJ KISHORE
19 PAROOR M V PAHLADPURscan0125.pdf07/10/2013RAJ KISHOR SINGH
20 MARWANP V MAHMADPUR KHAJEscan0029.pdf07/10/2013RAMCHANDAR MANDAL
12345678910...